Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ đa năng Beamex MC6 – T

Bộ hiệu chuẩn nhiệt độ đa năng Beamex MC6 – T với công nghệ hiệu chỉnh quy trình đa năng và công nghệ truyền thông tích hợp.