MC2 – MÁY HIỆU CHUẨN NHỎ GỌN

MC2 là thiết bị hiệu chuẩn quy trình nhỏ gọn, dễ sử dụng cho các tín hiệu áp suất, điện và nhiệt độ.