Bộ áp suất mở rộng EXT

Các mô-đun áp suất mở rộng Beamex EXT giúp tăng khả năng cấu hình cũng như tính linh hoạt, do đó nó có khả năng tăng dải đo áp suất của các thiết bị hiệu chuẩn khác.