ĐẦU DÒ NHIỆT THÔNG MINH BEAMEX RPRT

Đầu dò nhiệt thông minh Beamex (RPRT) là đầu dò nhiệt độ PRT chất lượng cao và cực kỳ ổn định với bộ nhớ tích hợp lưu trữ các hệ số cảm biến riêng lẻ.